m

Nabízíme:

Firma ATENAZ s.r.o. se zabývá sériovou výrobou vlastních produktů a zakázkovou výrobou z oceli, nerezu a hliníku.  Dbáme na kvalitu, preciznost a zodpovědný přístup ke každému zákazníkovi.

Kontaktuje nás

  • +420-773 061 394
  • info@atenaz.cz
  • Dlouhoňovice ul.Dolečka.175, Žamberk 564 01
Top

Ochrana osobních údajů – GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů a provozovatelem těchto internetových stránek je:

Atenaz s.r.o.
Dolečka 175, 564 01  Dlouhoňovice
IČO: 083 81 488
E-mail: Info@atenaz.cz

SHOMAŽĎOVANÉ INFORMACE A JEJICH VYUŽITÍ

Přístup na stránky www.atenaz.cz ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů v platném znění, může být Provozovatelem podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele. V tomto případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel předává osobní údaje Uživatele pouze v nezbytných případech. Provozovatel spolupracuje se společnostmi poskytujícími různé služby. Těmto společnostem, pokud jsou k tomu oprávněné, může Provozovatel poskytnout osobní údaje Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, či ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej kontaktovat telefonicky, či na emailovou adresu uvedenou v kontaktech.

ODPOVĚDNOST A PRÁVNÍ PŘÍSLUŠNOST

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání webových stránek www.atenaz.cz, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou popřípadě projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

PRAVIDLA COOKIES

Stránky Provozovatele používají cookies, které poskytují Provozovateli anonymní datové informace. Provozovatel používá cookies jako informace umožňující internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Provozovatel je tak oprávněn sledovat celkový počet návštěvníků na jeho internetových stránkách, či z jakého typu přístroje jeho webovou stránku Uživatel sleduje. Soubory cookies zpracovává společnost Google. Uživatel se může dozvědět více o společnosti Google a jak soubory cookie používá na stránkách společnosti Google v zásadách ochrany soukromí. Pokud si Uživatel nepřeje povolit soubory cookies, vybere při vstupu na naše internetové stránky příslušnou volbu. Při zablokování všech souborů cookies se může stát, že některé funkce našich internetových stránek nebudou k dispozici.

POUČENÍ UŽIVATELE O GOOGLE ANALYTICS

K analýze návštěvnosti našich stránek používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“).

Google Analytics používá především soubory cookie první strany k vytváření přehledů o interakcích uživatelů na webu Provozovatele. Reklamní soubory cookie společnosti Google umožňují dalším službám v obsahové síti Google (například AdWords) aktivovat funkce jako remarketing. Další informace o tom, jak společnost Google využívá reklamní soubory cookie, naleznete na stránkách o ochraně soukromí v rámci služeb Google.

Používáním webové stránky www.atenaz.cz Uživatel souhlasí se zpracováváním údajů o jeho návštěvě společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.